LMC Academie

Interview

Twee totaal verschillende docenten, dezelfde wil om bij te dragen en verschil te maken, vanuit de LMC Academie. Maak kennis met Jerry van der Weijde en Jacco van Pelt. Een gesprek - via MS Teams - over hun ervaringen met het onderwijs geven op afstand, en over hun missie bij de LMC Academie.

Foto: Jerry van der Weijde (links) in gesprek met collega Jacco van Pelt

Jerry van der Weijde is als docent werkzaam bij de Havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD). Hij vertelt:

Te vaak nog zien we dat ondanks alle goede zorgen, leerlingen niet op de plek terechtkomen waar ze succesvol kunnen zijn.

Dit schooljaar ben ik gestart als projectleider bij de LMC Academie, in eerste instantie met een onderzoek naar factoren die de doorstroming vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs kunnen beïnvloeden en waarop vervolgens dus ook gestuurd zou kunnen worden. Te vaak nog zien we dat ondanks alle goede zorgen, leerlingen niet op de plek terechtkomen waar ze succesvol kunnen zijn.
Mijn interesse voor onderzoek, (doorlopende) leerlijnen, (innovatieve) leeromgevingen, maatwerk en (formatieve) toetsing, komen bij de LMC Academie bij elkaar. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Samenwerking, maakt in korte tijd mooie en innovatieve dingen mogelijk. Dat is in de afgelopen, bijzondere, tijd wel gebleken.
Naast mijn werk voor de LMC Academie geef ik les op de Havo/vwo voor Muziek en Dans en werk ik als zelfstandig ondernemer. De laatste maanden kreeg ik in beide rollen te maken met online werken en online lesgeven. Nu de scholen weer begonnen zijn, hebben we er bij de Havo/vwo voor muziek en dans voor gekozen om een rooster te maken met dans- en muzieklessen, de mentorles, ingeroosterde online lessen per vak, lessen waarin leerlingen zelfstandig werken én per klas ruimte voor afnemen van toetsen op school. De leerlingen die dit nodig hebben zijn voor bijlessen ingeroosterd. Dit is voor alle betrokkenen duidelijk. Op die manier is ook de continuïteit gewaarborgd. Terugkijkend, waren het online lesgeven en de opstart erna een leerzame zoektocht, met vallen en opstaan, naar wat voor mij voor mijn collega’s en voor de leerlingen een werkbare situatie bleek te zijn. De saillante leerervaringen neem ik met mij mee. Wie weet komen ze van pas, als na de vakantie de scholen weer volledig open mogen.
Misschien komen wij elkaar in de toekomst wel tegen bij een van de activiteiten van de LMC Academie.

- Jerry van der Weijde


Jacco van Pelt is onderwijscoördinator en docent Lichamelijke Oefening bij Veenoord - school4sport&lifestyle. Daarnaast is hij een bekend gezicht binnen LMC-VO vanwege het Discovery Café: de serie lezingen die hij organiseert vanuit de LMC Academie. Zo waren er lezingen over agressie in de klas, over het puberbrein en de zin en onzin van onderwijsontwikkelingen. Jacco:

Willen we nog naar school als het coronavirus is verslagen?

Als het aan mijn leerlingen ligt blijven de coronamaatregelen nog even van kracht. Begrijp me niet verkeerd, al mijn leerlingen zijn zich bewust van de vreselijke gevolgen die dit virus met zich meebrengt en de impact die het heeft op de samenleving. Echter het thuisonderwijs bevalt de leerlingen over het algemeen prima. Hun schooldag start om 9.00 uur met een mentoruur via het online programma Teams waarna de lessen tot 13.00 uur voortgezet worden met steeds wisselende docenten. Om kwart voor negen worden ze daar via de groepsapp door hun mentor vriendelijk doch dringend aan herinnerd om te voorkomen dat ze te laat aansluiten.
Al onze leerlingen beschikken inmiddels over een eigen device, veelal geregeld door de school, waardoor ze desnoods in bed, met ongewassen haren en in pyjama de les kunnen volgen. De enige, enigszins controleerbare, eis is dat ze actief meedoen. Dat dit een uitdaging is moge duidelijk zijn want hou een puber maar eens urenlang geconcentreerd aan het werk achter een apparaat dat vol verleidingen zit als YouTube en computerspelen zoals World of Warcraft en Battlefield. Daarnaast moet de puber zich ook nog eens worstelen door het toenemende woud van opdrachten, inventief uitgedacht door goedwillende docenten op afstand.
Maar wonderwel lijkt het te werken. Leerlingen zijn, in tegenstelling tot de reguliere onderwijspraktijk, over het algemeen allemaal op tijd aanwezig in de les. Daarnaast volgen ze de lessen, zover zichtbaar, met interesse en etaleren ze een actieve werkhouding. Verbazingwekkend genoeg lopen een aantal vakdocenten voor op schema en kunnen de leerlingen in een later stadium zonder achterstanden weer naar school komen.
Afgezien van al deze prachtige opbrengsten moeten we ons realiseren dat een school meer is dan een gebouw waar leerlingen louter komen om kennis te vergaren en is het om die reden fijn dat we, zonder de lessen van het afstandsonderwijs te vergeten, elkaar snel weer gaan ontmoeten.

- Jacco van Pelt


Hoe kijken Jerry en Jacco aan tegen onderwijs op afstand?

Jerry: "Veel kinderen vinden het toch wel fijn om weer naar school te kunnen om hun klasgenoten weer te kunnen zien, als is het maar een deel ervan. Aan de andere kant vinden ze het volgens mij ook wel heel relaxed tussen de lessen door tijd voor zichzelf te hebben." Dat kan Jacco beamen: "Sommige kinderen leren nu eenmaal beter in de middag of zelfs in de avond. Het is voor velen een voordeel van deze tijd, hoe vervelend en naar de aanleiding ook is, om hun eigen tijd in te kunnen delen." Wat Jerry opvalt, is dat veel leerlingen wel heel vaardig zijn in het hanteren van social media, maar blijkbaar nog niet thuis zijn in de wereld van het uploaden van bestanden, de camera aan of uitzetten, inloggen of een account aanmaken, enzovoort. Hoe dat moet is vaak niet vanzelfsprekend. Jacco kan hem wat dat betreft de hand schudden, want ook hij zit nogal eens tegen een zwart scherm te praten. "En weet je waar sommigen dan weer wel handig in zijn? Zij nemen zichzelf korte tijd op zittend en 'luisterend' achter de laptop, zetten dat filmpje in een loop en plaatsen dat voor de camera, zodat het net lijkt of ze aanwezig zijn." lacht Jerry. Ook Jacco vindt dat lastig: "Je weet als de camera uit staat gewoon niet altijd wat ze aan het doen zijn, voor hetzelfde geld geven ze je antwoord terwijl ze aan het 'playstationnen' zijn, bij wijze van. Maar goed, als het werk af is en ze zijn goed bij, dan is dat verder niet zo'n probleem." Als docent moet je hierin de belangen van de privacy van het kind in overweging nemen, vinden ze. "Je neemt toch een inkijkje in de privé-omgeving van de leerling, als je met de camera aan lesgeeft" zegt Jerry. "Toch vind ik dat de camera aanmoet: dan richten ze 'm maar iets meer naar het plafond toe of zo. En je kunt meten op output. Als een leerling zegt iets gemaakt of gedaan te hebben, laat maar zien dan." Wat mooi is van de ervaring die de afgelopen tijd is opgedaan, is dat docenten hun fysieke lessen nu heel goed kunnen blijven aanvullen met bijvoorbeeld tussentijdse vragenuurtjes op afstand. Jacco: "En bovendien hebben veel collega's die digitaal wat minder onderlegd waren, door de coronacrisis ook die digitale kennis en vaardigheden opgedaan. Soms met vallen en opstaan, maar toch. Wat dat betreft is het toch wel goed dat we zo'n tijdperk hebben meegemaakt. En wat je terugkrijgt van leerlingen is dat ze zich toch 'rijker' voelen als ze weer naar school toe kunnen. Je weet pas wat je mist, als het er niet is."

Wat doen Jerry en Jacco voor de LMC Academie?

"We doen allebei iets voor de LMC Academie. Wat doe jij daar nu precies en hoe loopt dat, want dat zal nu vast wel wat lastiger zijn in deze online tijd?" vraagt Jacco. Jerry: "In samenwerking met de werkgroep po-vo onderzoek ik wat de mogelijkheden zijn om de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs beter te maken." We willen immers dat een leerling meteen goed op zijn of haar plek zit, en vaak gaat er wat dat betreft toch ergens iets mis, vertelt hij. Er zijn daartoe voorzichtige hypotheses opgesteld die onderzocht gaan worden. "Het zou bijvoorbeeld kunnen liggen aan taal, woordenschat en begrijpend lezen dat een kind ergens in de onder- of in de bovenbouw niet goed mee kan komen" legt Jerry uit. "Maar studievaardigheden, daar kan het ook aan liggen. Een kind kan fluitend door de citotoets rollen, met goed resultaat. Maar als je niet goed hebt leren leren, kan het dan op de middelbare school ineens knap lastig zijn om aan te haken." Door de coronacrisis is het onderzoek deels stil komen te liggen; niet alles kan online opgelost worden zoals het raadplegen (door de onderzoekers) van een leerlingvolgsysteem. Jacco wil weten wat dan precies het doel van het onderzoek is. Jerry: "Het leukste zou zijn als er 1 of 2 factoren uitkomen waarvan we kunnen zeggen: 'Dat is een voorspeller voor uitval'. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we dan richtlijnen voor de LMC-scholen ontwikkelen. Die helpen je dan om leerlingen die voldoen aan bepaalde kenmerken, beter te begeleiden naar hun juiste plek in het onderwijs. Want iedere leerling die niet op de goede plek zit, is er eentje teveel. Vooral afstroom willen we beperken tot een minimum."

Jacco's project behelst twee onderdelen: ten eerste het opzetten van een databank bij de LMC Academie, waarin alle onderzoeken die ooit door LMC-collega's zijn uitgevoerd worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek over ADHD of over agressie in de klas. "Er zijn op dit moment best veel collega's die een onderzoek hebben afgerond, maar de resultaten daarvan worden ofwel slechts door de eigen school gebruikt, of zelfs helemaal niet." geeft Jacco aan. "We willen een systeem waarbij de onderzoeken en bijbehorende resultaten en adviezen voor iedereen in de organisatie bereikbaar zijn." Als tweede onderdeel van Jacco's project komt er in dezelfde databank, een serie onderzoeksvragen die gesteld zijn door onze directeuren, waar bijvoorbeeld een student of stagiair mee aan de slag kan. Jacco: "Ik hoop dat we eind dit jaar hier zo ver mee zijn, dat er al volgend jaar mee gewerkt kan worden."

Benieuwd naar het aanbod van de LMC Academie? Klik op het logo.

image

Mis je iets in ons aanbod? Bij voldoende vraag ontwikkelen wij ook zelf cursussen. Of heb je behoefte aan advies, ook over scholing buiten ons aanbod? Of wil je een afspraak maken voor persoonlijke coaching? Wij zijn er om jou te helpen! Stuur een mail naar onze opleidingsadviseur via de onderstaande button.