LMC Academie

MLI

Arzu Cevik is vakdocent economie aan de Young Business School Rotterdam. Net als een aantal mede-collega's mocht zij zich gedurende een tijdje weer 'student' noemen. Master Leren en Innoveren (MLI): een interessante, pittige opleiding zo naast je dagelijkse werk. Lees en bekijk hier haar afstudeeropdracht, en die van enkele van haar mede-afstudeerders Ester Matieschek en Marjoleine Alberts.

Foto: docent Arzu Cevik

Afstudeeronderzoek Arzu Cevik

Arzu Cevik, docent bij Young Business School Rotterdam aan het woord:

"Ik heb door middel van de lesactiviteit “gastheerschap” in leerjaar 2 een bijdrage geleverd aan de sectorkeuze van de leerlingen. De leerlingen zijn voorzien van informatie over 2 sectoren: Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn.

In deze lesactiviteit heb ik rekening gehouden met de nieuwe specialisatie ‘Hospitality’ en heb ik extra aandacht besteed voor het begrip gastheerschap en vaardigheden met betrekking tot gastheerschap. Door middel van rollenspellen (gelinkt aan beide sectoren) hebben leerlingen deze vaardigheden geoefend. Op deze manier hebben de leerlingen een bewuste sectorkeuze gemaakt en zullen ze doelgericht werken aan hun verdere ontwikkeling in hun loopbaan."

De eerste lichting LMC-ers die afstudeerden van de Master Leren en Innoveren hebben allemaal een onderzoek uitgevoerd binnen de eigen school. Om de onderzoeken makkelijk te delen met anderen, goten zij hun bevindingen in een poster of infographic. Klik op de afbeelding om de poster over de afstudeeropdracht van Arzu Cevik te openen (in PDF).

image

Afstudeeronderzoek Ester Matieschek

Docent Ester Matieschek voerde haar onderzoek uit voor de Theaterhavo/vwo. Zij vertelt daarover:

"In dit participatief actieonderzoek is er onderzocht of het gebruik van cognitieve en metacognitieve leerstrategieën de mate van self-efficacy (geloof in eigen kunnen) onder eindexamenleerlingen verhoogden. Self-efficacy is een onderdeel van zelfregulerend leren. Het niveau van self-efficacy kan verhoogd worden door het toepassen van leerstrategieën. Er was gekozen voor een zestal strategieën waarvan uit eerder onderzoek bleek dat die het meeste effect hadden op een verbetering van academische prestaties. Deze leerstrategieën waren relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren. Bij twee klassen van totaal 34 leerlingen heeft een interventie plaatsgevonden. De controle groep bestond uit 44 leerlingen, die geen interventie kregen. De experimentele groepen stelden doelen op aan de hand van een vast format dat gebaseerd was op de drie metacognitieve leerstrategieën. Daarnaast kregen de leerlingen uitleg en oefeningen van de docenten op basis van drie cognitieve leerstrategieën.

Na afloop van de interventie werd een vragenlijst afgenomen bij beide groepen. Uit de resultaten bleek dat er een significante verandering was bij 1 van 8 self-efficacy items en bij 3 items die betrekking hadden op cognitieve en metacognitieve leerstrategieën. Er kon dus geconcludeerd worden dat er sprake is van een klein effect!"

Klik op de afbeedling om de poster te openen (in PDF).

Poster Participatief Actie Onderzoek Ester Matieschek.jpg

Afstudeeronderzoek Marjoleine Alberts

Marjoleine Alberts is als docent verbonden aan de TooropMavo. Zie hier de heldere infographic die haar onderzoek samenvat, en een uitleg aan de hand van een korte video:

poster onderzoek MLI MarjoleineAlberts

Benieuwd naar het aanbod van de LMC Academie? Klik op het logo.

image

Mis je iets in ons aanbod? Bij voldoende vraag ontwikkelen wij ook zelf cursussen. Heb je behoefte aan advies, ook voor scholing buiten ons aanbod? Of wil je een afspraak maken voor persoonlijke coaching? Wij zijn er om jou te helpen! Stuur een mail naar onze opleidingsadviseur via de onderstaande button.