Onderwijs op afstand bij: PT010 - De Palmentuin voor Theater

Online interview met Jan Willem Beverwijk

Jan Willem is docent maatschappijleer en mentor op de Palmentuin in Rotterdam IJsselmonde. Daarnaast volgt hij de master Leren en Innoveren in een speciaal LMC traject.

In het interview spreken we over hoe hij de afgelopen maanden heeft beleefd. Hoe het was om online les te geven, wat de kinderen er van vonden, maar ook hoe hij zelf online studeren heeft ervaren. Omdat hij docent maatschappijleer is, komen verschillende actuele thema’s ook nog aan bod.

Jan Willem is erg blij om weer op school te zijn, hij heeft graag interactie met de leerlingen. Het is toch lastig om te zien wat te leerlingen doen als je achter de computer zit. Hij denkt ook dat de leerlingen erg blij zijn om weer naar school te gaan, dat ze het contact met andere leerlingen gemist hebben. In het begin hadden ze nog een idee van vakantie, maar gaandeweg gingen ze school echt missen geeft Jan Willem aan. Toch zitten er ook leerlingen bij die het liefst altijd thuis onderwijs volgen. Een leerling van Jan Willem heeft zelfs betere resultaten gehaald dan tijdens de gewone schoolperiode, maar dat zou wel eens op het conto van de ‘strenge’ ouder geschreven kunnen worden. Beverwijk geeft met meerdere argumenten aan waarom hij echt een docent is voor in de klas. Online les geven doet hij het liefst niet en is volgens hem frontaal gestuurd. Hij vertelt uitgebreid hoe een gemiddelde les er bij hem uitzag. Door constant vragen te stellen probeerde Beverwijk de kinderen zoveel mogelijk bij de les te betrekken. Dat ging niet altijd even goed, want hij heeft zelfs meegemaakt dat een leerling tijdens de les gewoon was vertrokken. Kinderen kregen afgelopen tijd vier lesuren per dag, omdat de ervaring was dat het toch wel erg vermoeiend voor zowel de docent als student was. Sommige vakken als sport en theater konden natuurlijk sowieso niet gegeven worden. Af en toe kregen de leerlingen daar wel nog een theorieles over.

Beverwijk vertelt dat de afgelopen maanden regelmatig contact was tussen collega’s over hoe de lessen vorm te geven. Ook werd er elke week vergaderd met het team via Microsoft Teams. Omdat Jan Willem zelf studeert heeft hij goed kunnen ervaren hoe het is om online les te krijgen. Ook hier ervoer hij dat real live contact echt belangrijk voor hem is. Op school kon hij goed samenwerken en docenten vragen stellen, dat voelde toch constructiever. Minimaal tot en met de zomer blijven de lessen helaas online plaatsvinden.

Op de Palmentuin krijgen de kinderen inmiddels ook weer les op school. De leerlingen zijn verdeeld in twee groepen en docenten geven de lessen dubbel. De lesuren zijn nu 35 minuten en er is een ochtend en een middagprogramma, maar dit rouleert. De kinderen hebben vier lesuren per dag. De klassen zijn door de mentoren gespitst en er is gekeken naar de samenstelling van de klas. Door de hele school zijn met pijlen looproutes aangegeven en zijn er verschillende ingangen en uitgangen in gebruik, om maar zo goed mogelijk afstand te bewaren. Volgens Jan Willem vinden de leerlingen het best lastig om de 1,5 meter te bewaken, het blijven toch jongeren. Over het algemeen nemen de leerlingen het allemaal wel serieus geeft hij aan. De leerlingen volgen allemaal het nieuws en zijn goed op de hoogte.

Wil je het hele gesprek nog eens op video volgen? Klik op de afbeelding.

Meer weten over PT010 - De Palmentuin voor Theater? Klik op het logo om de website te openen. Of kom eens langs op deze gezellige school op Zuid!

image