ICT IN HET ONDERWIJS

LMC-DIGIPROOF

LMC-VO zet zich in voor een toekomst waarin docent én technologie samen, de leerling kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een zinvol en succesvol leven. In deze vaste rubriek vind je steeds een update van de ontwikkelingen op dit vlak. In deze editie: de ‘EITA’ award die LMC Voortgezet Onderwijs toegekend kreeg van de Europese Commissie; de werkwijze voor het aanvragen én aandragen van een ICT-oplossing en over de i-Coaches van de TooropMavo.

European Innovative Teaching Award (EITA)

In januari 2020 is een groep collega’s naar Londen geweest om inspiratie en kennis op te doen om digitalisering in het onderwijs binnen LMC-VO goed vorm te kunnen gaan geven. Hieruit is de doelstelling “LMC-DIGIPROOF 2022” ontstaan. Dit is niet onopgemerkt gebleven want LMC-VO heeft de European Innovative Teaching Award (EITA) gewonnen in de categorie “distance- en blended learning” (klik hier voor de notificatiebrief). Deze prijs is in het leven geroepen door de Europese Commissie. LMC-VO is benoemd als winnaar in de categorie voortgezet onderwijs. Op 20 oktober jl. was de online uitreiking door de Europese Commissie aan alle Europese winnaars. Een officieel certificaat komt onze kant nog op. Het is een mooie erkenning, waar wij trots op mogen zijn en dit geeft extra motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg!

Tijdens de reis naar Londen hebben de deelnemers kennis gemaakt met veel ICT-toepassingen op het gebied van onderwijsleertechnologie (OLT). Bekijk de LMC-explainer over OLT hieronder.

Dit zijn alle tools die bijdragen aan het leerproces van de leerlingen, denk bijvoorbeeld aan Simulise (digitaal portfolio), Magister.me (gepersonaliseerde leerlijnen), LessonUp (interactieve lessen), Minecraft (serious game), maar ook O365 (Office 365). OLT wordt ingezet om zowel de leerinhoud als didactiek te versterken. Wil je weten hoe je didactiek effectief kunt versterken, lees dan het boek “Wijze Lessen” nog eens.

Wat behelst LMC-DIGIPROOF ook alweer? Bekijk hieronder de explainer.

Aanvraagformulier OLT

Binnen de LMC-scholen worden veel verschillende ICT-toepassingen gebruikt. De meeste zijn te vinden in het Software Center (tik in: ‘Software Center’ in het zoekveldje links onderin je desktopscherm, naast het Windows-starticoontje en klik vervolgens op het icoontje van de Software Center app op deze te openen). Voor adviesvragen kun je terecht bij servicedesk@lmc-vo.nl. Mocht je een goede ‘tool’ kennen die past bij de doelmatige inzet van ICT in het onderwijs en die nog niet in het LMC-pakket zit, dan kan je gebruik maken van onderstaand formulier (klik op de button) en deze opsturen naar icto@lmc-vo.nl. Zo spoedig mogelijk wordt dan contact met je opgenomen of jouw verzoek wordt gehonoreerd en de tool wordt toegevoegd aan het LMC-applicatieportfolio.

Een ICT-toepassing die aangevraagd is door een i-Coach van de TooropMavo is CoSpaces Edu. Dit leek in eerste instantie een perfecte tool die volledig aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Leerlingen leren op het hoogste niveau (probleemoplossend) denken en kunnen in een virtuele wereld creëren. Op deze wijze verwerken zij de leerstof actief. LMC-VO had echter al een licentie voor Minecraft, dat ook deze lading dekt en waar de leerlingen intussen goed mee uit de voeten kunnen. Variatie in tools verhoogt de motivatie van de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat docenten in staat zijn om als het ware uit zijn of haar ‘gereedschapskist’ de juiste ICT-toepassingen te kiezen om in te zetten in de les. Wil je lezen hoe de TooropMavo ook andere docenten wegwijs maakt in het gebruik van digitale toepassingen? Lees dan het onderstaande, korte verslag over de invulling die i-Coaches Melek Kocyigit en Wydia Bode gaven aan een deel van de studiedag rondom het onderwerp digitalisering in het onderwijs.? Klik hier voor een definitie van een i-Coach.

Uitleg over Padlet

Studiedag bij de TooropMavo 

Maandag 27 september jl. stond de TooropMavo in het teken van een studiedag voor het onderwijsteam. Een inspirerende ochtend die ging over het thema digitalisering, aansluitend op de LMC-doelstelling “LMC-DIGIPROOF”. De TooropMavo is dit schooljaar in de brugklas gestart met ‘blended learning’. Blended learning is de combinatie van online en face-to-face contactonderwijs dat leren activeert en ondersteunt. De combinatie faciliteert meer variatie in het onderwijsaanbod en het differentiëren in de les. Om de docenten zo goed mogelijk hierbij te ondersteunen, werkt de TooropMavo met twee i-Coaches: Melek en Wydia. Zij zijn zowel docent als aanspreekpunt binnen de school als het gaat om een goede integratie van onderwijsleertechnologie (OLT). Tijdens de studiedag namen Melek en Wydia het team mee in hun ervaringen met twee handige tools: Padlet en CoSpacesEdu.

Padlet is een online digitaal prikbord die de les interactiever én effectiever kan maken, bijvoorbeeld:

  • Voor een online (klassen)brainstorm; 
  • Om de leerinhoud te verwerken; 
  • Als manier om (online) samenwerken te stimuleren; 
  • Ter ondersteuning voor het geven van feedback. 

Melek had een instructievideo gemaakt om deze tool te verduidelijken voor het team. Handig, omdat docenten de video nu op een ander moment eventueel nog een keer rustig terug kunnen kijken. Na de instructie gingen de docenten meteen aan de slag. Voor Melek was dit een mooie gelegenheid om ter plekke te inventariseren op welk ‘digi-gebied’ docenten nog meer willen weten en hoe zij en haar collega-i-Coach Wydia hen daarbij kunnen helpen. CoSpaces Edu Wydia nam op haar beurt het team mee in CoSpaces Edu: een tool waarbij dit keer niet de leerlingen maar de docenten hun eigen, geanimeerde 3D-wereld mochten ontwerpen en bouwen. Wydia heeft deze tool ingezet tijdens een geschiedenisles, waarin de leerlingen een museum van de tweede wereldoorlog mochten bouwen. Met deze applicatie kunnen leerlingen op een makkelijke manier leren programmeren en binnen het programma is veel differentiatie mogelijk om realistische simulaties te maken. Digitale ontwikkelingen staan niet stil op de TooropMavo, want inmiddels wordt zoals hierboven al vermeld Minecraft ingezet in plaats van CoSpaces Edu.

De komende tijd zullen de i-Coaches verder onderzoeken welke digitale tools de leerlingen ondersteunen in het leerproces en hoe zij het team van de TooropMavo hier het beste in kunnen meenemen. Tevens wil LMC-VO meer i-Coaches binnen de organisatie in gaan zetten, zodat gezamenlijk kracht bijgezet kan worden aan de doelstelling LMC-DIGIPROOF.

Reageren? Wil je reageren op dit artikel of heb je eigen ervaringen, leermomenten of ideeën die je graag wilt delen? Graag! Stuur dan een e-mail aan: LMC-DIGIPROOF@lmc-vo.nl.