image
image
image
image

Voorwoord

Beste collega’s, Het einde van het kalenderjaar nadert rap. Alhoewel het nieuwe schooljaar voor mijn gevoel nog niet al te lang geleden is aangevangen. Ik moet best wennen aan het ritme van het onderwijs, (ook) dat is nieuw voor mij. We knallen keihard met elkaar voor ongeveer 8 weken…en dan eventjes rust. En dan weer knetterhard door. Ik vind het een intense interval, wat erg veel van onze mensen vraagt. Goede werkomstandigheden en professionele ondersteuning voor de scholen zijn dan ook van cruciaal belang. Wij zijn bezig deze omstandigheden en ondersteuning duurzaam naar een hoger niveau te tillen. We zullen daar in een volgend e-magazine bij stilstaan. Los van het ritme en de intensiteit van het onderwijs, zijn er ook nog de grote uitdagingen van onze stad, van deze tijd, die veeleisend zijn. Wij hebben als Rotterdam en als Rotterdams onderwijs vele grote uitdagingen, waaronder armoede, laaggeletterdheid, segregatie, zorg in het onderwijs en natuurlijk het lerarentekort. Allemaal onderwerpen die onze aandacht vragen én verdienen. In dit e-magazine staan we stil bij drie andere grote onderwerpen: kansen(on)gelijkheid, sociale veiligheid, en digitalisering in het onderwijs. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die ook vragen om een school-overstijgende en bestuurs-overstijgende aanpak in partnerschap met de gemeente en andere partijen. Hier zijn wij binnen de scholen en binnen LMC-VO mee bezig. In dit e-magazine staan we stil bij de verschillende activiteiten en projecten die wij voor deze thema’s hebben ontplooid in de afgelopen periode. Wij staan in deze editie ook stil bij het afscheid van mijn collega bestuurslid, Rob Elgershuizen. Een naam van betekenis in het Rotterdamse onderwijs. Na 45 jaar werkzaam te zijn geweest in het Rotterdamse onderwijs, waarvan bijna 5 jaar bij LMC-VO, gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen vanaf het einde van dit kalenderjaar. Ik wist bij mijn aantreden dat dit moment ging komen, maar nu dat dit moment aanstaande is, merk je hoe snel je aan elkaar hecht. Of misschien is het wel gewoon Rob als persoon, aan wie je je snel hecht. Ik ben Rob enorm dankbaar voor zijn humor, tijd en geduld die hij heeft gehad tijdens mijn inwerkperiode. Ook ben ik Rob dankbaar voor zijn 5 jaar bij LMC-VO, waar hij de organisatie mede heeft vormgegeven en een grote rol heeft gespeeld in de goede positie waarin nagenoeg alle LMC-scholen nu verkeren. De leerlingen hebben bij Rob altijd centraal gestaan en er is dan ook een mooi slotinterview van leerlingen met Rob te lezen in dit magazine. Ik wens jullie allen veel leesplezier toe en dat jullie in goede gezondheid naar de volgende periode toe werken. Met vriendelijke groet, Lorenzo Civile, voorzitter van het College van Bestuur