ONDERWIJS

Kansengelijkheid

Op woensdag 13 oktober jl. stond het thema Kansengelijkheid centraal tijdens een conferentie met de directeuren van de LMC-scholen. Deze werd gehouden in het WTC in Rotterdam. Als externe spreker was Sabine Severiens uitgenodigd, hoogleraar onderwijskunde aan de EUR.

Vaak als bijeenkomsten worden georganiseerd met het thema kansen(on)gelijkheid vervallen we in het bedenken van oplossingen of het buiten de schuld van het onderwijs plaatsen van de problemen waardoor oplossingen door scholen niet mogelijk zouden zijn. Deze middag was niet zozeer gericht op het bedenken van oplossingen of oorzaken, maar puur op het onderkennen van de feiten. Sabine Severiens ging in haar lezing dan ook vooral in op de feiten en liet de cijfers zien van de onderwijskansen van jongeren in Nederland. Leerlingen met een gelijke uitslag van een Cito, maar met verschillende achtergronden, hebben niet dezelfde kans om op een bepaald niveau terecht te komen in de brugklas. Of leerlingen met een bepaalde achtergrond hebben significant meer kans om 'af te stromen' of om te blijven zitten. Wanneer onderwijsprofessionals op de hoogte zijn van deze feiten, kunnen zij nagaan wat hun bijdrage is en proberen daar oog voor te hebben. Bijvoorbeeld: Hoe verdeel je de onderwijstijden? Is het eerlijk om iedereen evenveel ruimte en tijd te geven? Sabine heeft genoeg informatie gegeven om iedere directeur aan het denken te zetten en hier aandacht aan te laten besteden op zijn of haar school.

Nu was iedereen natuurlijk zeer geïnteresseerd in de lezing van Sabine, maar het waren de verhalen van de eigen leerlingen en docenten die vooral indruk maakten. Zo ging teamleider Soufian Cadi van de Montessori Mavo Rotterdam in gesprek met zijn jeugdvriend Hakim Bennouhou van het Avicenna College. Zij vertelden in een online-gesprek over hun ervaringen in het verleden. Beiden zijn goed terechtgekomen, maar lieten met verschillende voorbeelden zien dat het hen niet makkelijk gemaakt is. Dit gaven ook de leerlingen van Lyceum Kralingen aan, zij gingen in gesprek met hun docent en beantwoordden verschillende vragen van de directeuren. Het voelde voor zowel de leerlingen als voor Soufian en Hakim, dat ze altijd een stapje harder hebben moeten zetten, dat ze het uiteindelijk door intrinsieke motivatie hebben gered, maar dat het schoolsysteem hen eerder tegenwerkte, dan dat het hen hielp om het beste uit zichzelf te halen. 

Sabine Severiens

Voorstelling door de leerlingen van de Montessori Mavo R’dam.

Soms is het goed om niet alleen te luisteren, maar ook om het zelf te ervaren. Leerlingen van de Montessori Mavo Rotterdam hadden een live voorstelling gemaakt, waarin iedereen een rol speelde. Hoe voelt het om ergens voor veroordeeld te worden, terwijl je er zelf helemaal niks aan kunt doen?

Mensen met sneakers aan mochten naar een feestje en mensen zonder sneakers moesten achter een muur stil op de grond zitten. Zolang de muur er stond, was er geen probleem, maar toen deze werd afgebroken zag je dat anderen het minder leuk hadden of juist leuker. Deze studiemiddag heeft er misschien voor gezorgd dat de muur weer een beetje meer is afgebroken. De kansenongelijkheid wordt voor de directeuren zo steeds meer zichtbaar, zodat er genoeg aandacht gereserveerd kan worden voor ieder individu en dat school juist de plek is, waar het niet uitmaakt in welk nest je geboren bent.

De bevindingen van deze middag worden door College van Bestuur meegonomen in het traject naar het nieuwe strategische beleid.

Congres Kansrijk doorstromen

Het vijfde vmbo-mbo congres 'Kansrijk doorstromen' op 16 december is geannuleerd en verplaatst naar donderdag 10 maart 2022.

Het congres heeft als overkoepelend thema: “kansenongelijkheid.” Het congres start met een inspirerende key-note rondom dit thema. Vervolgens zullen de deelnemers uiteen gaan naar één van de workshops rondom thema’s die gerelateerd zijn aan 'Kansrijk doorstromen'. Meer informatie over het programma en de tijden/locatie volgt. Het belooft weer een inspirerend en leerzaam (v)mbo-congres te worden waarin (v)mbo -docenten met elkaar kennis opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen over dit onderwerp.

Meer informatie: Congres Kansrijk doorstromen - LMC Academie Fatma Sarikas, projectleider vo-mbo LMC Academie, fsarikas@lmc-vo.nl